Locatie

Het mooiste stuk Drenthe. Een overweldigende hoeveelheid natuur, prachtige landschappen en sociale samenhang. De Wijk is binnen gemeente De Wolden een van de grootste kernen en volledig in al haar voorzieningen. Daarnaast is het gelegen tegen het gastvrije Meppel, oude handelsstad én de toegangspoort naar het westen middels spoor, weg en water. Cultureel en culinair het zusje van het nabij gelegen Zwolle, waar u in de dynamische Hanzestad een unieke combinatie van historie en innovatie ontdekt. Denk bijvoorbeeld aan het stadsfestival, museum de Fundatie, Theater de Spiegel en 3-sterrenrestaurant De Librije.

Rust, vrijheid en groen, op steenworp afstand van de bruisende stedelijk leven.

Het plan

Aan de zuidoostrand van de Wijk wordt het nieuwe, kleinschalige woongebied Dunningen Fase IV gerealiseerd, omringd door een groene omgeving met bossen en oude landwegen, tegen het prachtige Reestdal. Een plek waar uw woondromen kunnen uitkomen.

Het nieuwbouwplan bestaat uit 4 vrije bouwkavels, 6 kavels t.b.v. vrijstaande woningen en 6 levensloopbestendige woningen.

De kavel

In het kavelpaspoort is de bouwkavel te zien zoals u die koopt. Deze kavel wordt, nadat u juridisch eigenaar bent geworden, door het Kadaster definitief ingemeten.

Bouwen

U koopt een bouwkavel met omgevingsvergunning en bouwtekening. Echter bent u natuurlijk vrij om samen met uw eigen architect en aannemer een eigen bouwplan te creëren. Bij de eventuele uitwerking van een eigen bouwplan bent u natuurlijk wel gebonden aan de geldende bestemmingsplan-/bouwregels.

De bouwregels

Gemeente De Wolden heeft voor dit nieuwe woongebied een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Hierin kunt u vooral zien wat en hoe er gebouwd mag worden. Denk hierbij aan maximale oppervlakten, -hoogtes, dakhellingen etc. De belangrijkste regels staan verderop in de kavelpaspoorten duidelijk aangegeven. De volledige bestemmingsplanregels zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Toegang

De kavels zijn toegankelijk middels een toegangsweg, gelegen op een gedeelte ondergrond van de kavels V1 en V2. Dit is juridisch geregeld middels een erfdienstbaarheid van overweg. Samen zorgt u met de overige kopers voor de aanleg en het onderhoud van deze toegang. 

Kavelpaspoorten

Kavelpaspoorten

Kavelpaspoort V1

 • Kaveloppervlakte: 583 m2
 • Bebouwingspercentage: niet meer dan 45% van het totale
 • kaveloppervlakte: Breedte van een woning ten minste 4,95 m
 • Goothoogte: ten hoogste 6 m
 • Dakhelling: niet minder dan 30° en niet meer dan 60°
 • Afstand: tot perceelsgrens ten minste 3 m
 • Bijbehorende bouwwerken: maximaal 100 m2
 • Parkeerplaatsen: op eigen erf 2 parkeerplaatsen op eigen erf

Kavelpaspoort V2

 • Kaveloppervlakte: 577 m2
 • Bebouwingspercentage: niet meer dan 45% van het totale
 • kaveloppervlakte: Breedte van een woning ten minste 4,95 m
 • Goothoogte: ten hoogste 6 m
 • Dakhelling: niet minder dan 30° en niet meer dan 60°
 • Afstand: tot perceelsgrens ten minste 3 m
 • Bijbehorende bouwwerken: maximaal 100 m2
 • Parkeerplaatsen: op eigen erf 2 parkeerplaatsen op eigen erf

Kavelpaspoort V3

 • Kaveloppervlakte: 525 m2
 • Bebouwingspercentage: niet meer dan 45% van het totale
 • kaveloppervlakte: Breedte van een woning ten minste 4,95 m
 • Goothoogte: ten hoogste 6 m
 • Dakhelling: niet minder dan 30° en niet meer dan 60°
 • Afstand: tot perceelsgrens ten minste 3 m
 • Bijbehorende bouwwerken: maximaal 100 m2
 • Parkeerplaatsen: op eigen erf 2 parkeerplaatsen op eigen erf

Kavelpaspoort V4

 • Kaveloppervlakte: 560 m2
 • Bebouwingspercentage: niet meer dan 45% van het totale
 • kaveloppervlakte: Breedte van een woning ten minste 4,95 m
 • Goothoogte: ten hoogste 6 m
 • Dakhelling: niet minder dan 30° en niet meer dan 60°
 • Afstand: tot perceelsgrens ten minste 3 m
 • Bijbehorende bouwwerken: maximaal 100 m2
 • Parkeerplaatsen: op eigen erf 2 parkeerplaatsen op eigen erf

Kavelpaspoort V5

 • Kaveloppervlakte: 562 m2
 • Bebouwingspercentage: niet meer dan 45% van het totale
 • kaveloppervlakte: Breedte van een woning ten minste 4,95 m
 • Goothoogte: ten hoogste 6 m
 • Dakhelling: niet minder dan 30° en niet meer dan 60°
 • Afstand: tot perceelsgrens ten minste 3 m
 • Bijbehorende bouwwerken: maximaal 100 m2
 • Parkeerplaatsen: op eigen erf 2 parkeerplaatsen op eigen erf

Kavelpaspoort V6

 • Kaveloppervlakte: 525 m2
 • Bebouwingspercentage: niet meer dan 45% van het totale
 • kaveloppervlakte: Breedte van een woning ten minste 4,95 m
 • Goothoogte: ten hoogste 6 m
 • Dakhelling: niet minder dan 30° en niet meer dan 60°
 • Afstand: tot perceelsgrens ten minste 3 m
 • Bijbehorende bouwwerken: maximaal 100 m2
 • Parkeerplaatsen: op eigen erf 2 parkeerplaatsen op eigen erf